asmr剧情小故事剧本

asmr剧情小故事剧本

或已战不快者,或战后汗出不快者,或微战数次,经大战而汗不出者,乃并之不甚,而病之不速也,通宜三一承气汤,或更加黄连解毒汤下之,以散怫热而开郁结也。 浑身疼痛拘急,表热恶寒而脉浮者,皆为热在表也。

服药力到,自然合口。少腹急引,谓气上冲,更少腹引阴急痛,乃阴阳易病也,宜烧散。

但遇伤损,皮肉血出。 因云阳则生,阴则死。

亦不可恨其汗迟而浓衣壅覆,欲令大汗快而早出也。伤寒加葱白煎。

治五痨七伤,四时伤寒,浑身增寒壮热,骨节烦疼。洪脉者,极大而数。

骨痈者,又流注之败证也。 促脉者,阳也,数而时一止也,主聚积、气痞,忧思所成;亦或热剧失下,则令脉促。

Leave a Reply